Serveis

HABITATGES UNIFAMILIARS

EDIFICIS PLURIFAMILIARS

REHABILITACIÓ

REFORMES INTERIORS

LOCALS COMERCIALS

URBANISME

ESTUDIS DE VIABILITAT DE TERRENYS

PARCEL·LACIONS I SEGREGACIONS DE FINQUES

LEGALITZACIONS

CANVIS D’ÚS DE LOCAL A HABITATGE

INFORMES I DICTÀMENS

CÈDULES D’HABITABILITAT

CERTIFICATS ENERGÈTICS

ITE: INSPECCIÓ TÈCNICA D’EDIFICIS