habitatge unifamiliar

habitatge unifamiliar

Estat: obra nova en construcció

Superfície d’actuació: 540 m2