centre de dia

centre de dia

Estat: reforma integral i canvi d’ús en curs

Superfície d’actuació: 330 m2