habitatge unifamiliar

habitatge unifamiliar

Estat: reforma interior en curs

Superfície d’actuació: 120 m2