habitatge entre mitgeres

habitatge entre mitgeres

Estat: reforma interior en curs

Superfície d’actuació: 150 m2