Reforma integral de l’antic Hostal Can Tarano

Ubicació

Sant Pol de Mar

Superfície

1.056 m2

Any

2018

Fotografia

Laia Tió

En aquest projecte se’ns va encarregar realitzar la reforma integral de l’antic hostal Can Tarano de Sant Pol de Mar, per a convertir-lo en un edifici residencial plurifamiliar, en el que es van projectar un total de cinc nous habitatges. El disseny de la façana acabada en blanc, amb les dues arcades del porxo a la planta baixa, les baranes dels balcons de barrots verticals pintats en negre, les persianes alacantines i el voladís superior de teula àrab, han permès mantenir l’essència mediterrània d’un poble de costa com és Sant Pol.

L’edificació original estava formada per dos volums separats per un pati central, el qual s’ha mantingut per a crear el nucli d’accés vertical a tots els habitatges i la formació de terrasses de servei privatis.

El projecte busca l’essència mediterrània de la construcció original, emprant materials i sistemes constructius típics de la zona, com les baranes d’obra rematades amb peces ceràmiques, els paviments de rajola de color terrós, les parets blanques i els porticons de les finestres del pati central. A la zona de l’entrada comunitària, s’ha mantingut i deixat vista la paret de pedra original aconseguint una estètica natural que ens retorna als orígens de la construcció.

En els interiors dels habitatges s’ha col·locat parquet laminat a la totalitat del paviment a excepció de banys i cuines, on s’ha utilitzat rajola ceràmica amb motius estampats.