edifici entre mitgeres

edifici entre mitgeres

Estat: reforma integral i canvi d’ús en curs

Superfície d’actuació: 970 m2