Rehabilitació de l’ermita de Sant Pau

Ubicació

Sant Pol de Mar

Superfície

315 m2

Any

2019

Fotografia

Laia Tió

La rehabilitació de l’ermita de Sant Pau ha estat un treball acompanyat de molta emotivitat pel nostre despatx: rehabilitar un edifici històric de més de 1.000 anys d’antiguitat i una de les icones del patrimoni històric del Maresme no ens ha deixat indiferents. La història i els orígens de Sant Pol giren al voltant de Sant Pau, des de que era torre de defensa a l’època medieval, passant per monestir benedictí, i fins a l’ermita de l’actualitat. I aquestes diferents fases al llarg dels segles les hem anat identificant amb els rastres que hem trobat trobant durant les obres de rehabilitació i ens ha permès contemplar encara amb més respecte l’edifici icona de Sant Pol.

És tan impactant la tranquil·litat que es respira des de la coberta de l’ermita amb les vistes al mar, sabent que estem trepitjant les mateixes pedres que trepitjaven els monjos fa centenars d’anys, que fa que la rehabilitació hagi estat un treball marcat pel respecte i la dedicació.

Quan es va començar a construir el túnel del tren l’any 1854 es va generar una esquerda longitudinal que travessava Sant Pau d’extrem a extrem, i aquesta esquerda tot i que ha estat reparada al llarg del temps, durant els últims anys havia tornat a quedar molt oberta. El projecte de rehabilitació que hem portat a cap ha consistit d’una banda en cosir la gran esquerda que començava a l’absis de llevant, resseguia la nau central i acabava a la façana de ponent, i de l’altra la rehabilitació de la coberta d’ermita que presentava un avançat estat de deteriorament. D’aquesta manera la intervenció ha permès recuperar la imatge d’un Sant Pau amb les dues façanes blanques i netes que són visibles des de la majoria de llocs de Sant Pol.

La rehabilitació de la coberta de la torre ha consistit en substituir-la completament per una nova coberta de bigues de fusta, llata, rajola i teula àrab, reproduint el que hi havia hagut fins ara. I la rehabilitació de les façanes s’ha portat a terme segons un cosit de la gran esquerda seguint diferents tècniques i materials d’última generació en funció de la tipologia de parament on s’ha actuat. I com a materials d’acabat, el morter de calç s’ha aplicat com a revestiment dels paraments que havien quedat malmesos recuperant la textura final que ha tingut sempre l’ermita.