edifici modernista

edifici modernista

Estat: rehabilitació integral en curs

Superfície d’actuació: 220 m2