Construcció ecològica

 

En un món cada vegada més conscient de la importància de la sostenibilitat i la conservació del medi ambient, la construcció ecològica s’ha convertit en una opció essencial per a aquells que busquem un futur més verd i saludable.

A mesura que les nostres comunitats creixen i evolucionen, és fonamental que considerem les implicacions ambientals de les nostres decisions en la construcció: la construcció ecològica és la resposta més responsable a aquesta crida a la consciència ambiental i a la millora de la qualitat de vida dels seus habitants.

La utilització de tècniques sostenibles i materials naturals a més de reduir l’impacte ambiental de la construcció, contribueixen a reduir la demanda energètica dels edificis, crear un entorn més saludable i confortable per a aquells que hi viuen o hi treballen i controlar el costos i els terminis de la construcció.

CASA PASSIVA

Una casa passiva permet generar una demanda energètica molt baixa que es tradueix en un estalvi econòmic i en una reducció de l’impacte mediambiental.

Són edificacions dissenyades de forma global per a ser més eficients, en les que es presta especial atenció a l’aïllament tèrmic, l’hermeticitat de l’evolvent i la utilització de materials naturals i de sistemes d’alt rendiment.

MATERIALS ECOLÒGICS

Les construccions amb materials naturals i renovables deixen una empremta de CO2 al medi ambient molt baixa.

La utilització de materials de producció sostenible, que permetin el reciclatge i/o la reutilització redueix els residus de l’edificació durant el procés de construcció i quan s’acaba la vida útil de l’edifici.

COSTOS I TERMINIS CONTROLATS

L’estructura lleugera permet reduir el dimensionat de la fonamentació, i permet reduir la merma de la fusta. Aquests dos aspectes permeten una reducció del cost de l’obra.

Cal afegir que donat que es tracta d’una construcció més ràpida que la construcció tradicional, aquest sistema permet reduir considerablement el temps de construcció.

SALUT I BENESTAR

Controlant la qualitat de l’aire, el confort tèrmic i la reducció a l’exposició de materials nocius i contaminants millorem la salut dels qui habiten una casa ecològica.

ACABATS

Es permeten diferents acabats exteriors i interiors. La versatilitat dels materials facilita la flexibilitat del disseny arquitectònic. La utilització de materials naturals ofereix un aspecte atractiu i acollidor, a més de la sensació de calidesa i confort per als seus ocupants.

DURABILITAT

La fusta té un tractament ignífug per a donar compliment al CTE. El revestiment exterior utilitzat pot ser SATE, façana ventilada o revestiment en sec per a garantir la impermeabilització i l’aïllament tèrmic de les façanes.

Els països del nord d’Europa com Suècia, Finlàndia, Àustria, Noruega, Suïssa o Alemanya, són pioners en la utilització de les estructures d’entramat lleuger de fusta dintre de la tipologia de construccions ecològiques. La utilització de fusta laminada, i altres tècniques avançades relacionades amb la construcció amb materials naturals els han permès evolucionar en la construcció de baixa demanda energètica i l’arquitectura passiva.

Una de les claus d’aquest èxit és la resistència estructural que actualment pot proporcionar la fusta. Les noves tecnologies i tractaments permeten augmentar la resistència de la fusta, la qual cosa significa que les estructures de fusta poden ser tan duradores com les de materials més tradicionals.

La construcció amb fusta contribueix a millorar la sostenibilitat, ja que es tracta d’un material natural renovable, que requereix d’un menor consum d’energia en la seva producció en comparació amb d’altres materials emprats de manera habitual en les edificacions com el ciment o l’acer. A més, les emissions de diòxid de carboni durant la seva producció són baixes, i la fusta és fàcilment reciclable i reutilitzable, afavorint la reducció de residus i l’impacte ambiental.

 

A destacar també és el foment de la gestió forestal sostenible i la promoció de la bioeconomia que acompanya l’ús de fusta en la construcció. Una gestió adequada pot garantir l’explotació sostenible de les àrees forestals, contribuint al manteniment de recursos a llarg termini i generant oportunitats econòmiques per a les comunitats locals.

A més a més existeixen molts d’altres avantatges en la utilització de la fusta en la construcció, com són la rapidesa i facilitat en el muntatge, el que implica la reducció de costos i el possible impacte negatiu sobre l’entorn, o la possibilitat de que la pròpia fusta quedi vista.

La fusta, amb la seva sensació tàctil i visual agradable, és un material que proporciona una sensació de calidesa i confort, cosa que pot tenir un impacte positiu en la qualitat de vida dels ocupants.

Juntament amb l’entramat lleuger de fusta, l’aïllament tèrmic d’origen natural es converteix en un element clau per potenciar la eficiència i la sostenibilitat en la construcció.

L’aïllament és el responsable de mantenir la temperatura interior dels edificis estable i agradable pels seus habitants.

Quan els aïllaments tèrmics són d’origen natural, com la llana de roca, la cel·lulosa o la fibra de fusta, proporcionen un entorn interior més saludable i confortable. D’aquesta manera, la sinèrgia de l’estructura de fusta amb l’aïllament tèrmic natural proporciona avantatges evidents en termes d’eficiència energètica i control ambiental, a més de contribuir activament a la reducció de l’impacte ambiental i a la creació d’espais interiors més saludables i sostenibles. 

Aquests són els avantatges que proporcionen els aïllaments tèrmic naturals:

TRANSPIRABILITAT

Molts materials naturals tenen la capacitat d’absorbir i alliberar vapor d’aigua, ajudant a regular la humitat interior. Això evita problemes com la condensació i la formació de floridura, que poden afectar negativament la qualitat de l’aire interior.

RESPIRABILITAT

Els materials naturals permeten que les parets “respirin”, és a dir, que l’aire pugui circular a través d’ells. Això és important per a la salut de les estructures i pot evitar problemes d’humitat i degradació dels materials.

BAIXA CONDUCTIVITAT TÈRMICA

Molts materials naturals tenen una baixa conductivitat tèrmica, el que significa que són eficaços en l’aïllament contra la transmissió de calor o fred entre l’interior i l’exterior de l’edifici.

REDUCCIÓ DE L’EMPREMTA ECOLÒGICA

Un dels avantatges més destacats dels aïllaments tèrmics naturals radica en la seva contribució a la reducció de l’empremta de carboni dels materials utilitzats en la construcció. En comparació amb els equivalents sintètics, aquests materials solen tenir una empremta ecològica menor. La producció de aïllaments naturals implica amb freqüència menys processos químics i un menor consum d’energia, contribuint d’aquesta manera a un enfocament més sostenible de la construcció.

REGULACIÓ DE LA TEMPERATURA

Aquests materials contribueixen a mantenir una temperatura més constant a l’interior dels edificis, oferint protecció contra el fred a l’hivern i la calor a l’estiu. Aquesta capacitat de proporcionar un ambient interior més confortable no només millora la qualitat de vida dels habitants, sinó que redueix la dependència d’altres sistemes de climatització, amb l’impacte positiu que això comporta en termes de consum energètic.

ABSÈNCIA DE SUBSTÀNCIES TÒXIQUES

La utilització de materials d’aïllament tèrmic naturals també contribueix a la creació d’un ambient interior lliure de substàncies tòxiques. A diferència d’alguns materials sintètics que poden contenir compostos orgànics volàtils (VOCs) i altres substàncies químiques nocives, els materials naturals en general no contenen tòxics i al·lèrgens. Aquesta característica no només millora la qualitat de l’aire interior sinó que també crea un entorn més saludable per als ocupants de l’edifici.

Projectem i construïm habitatges amb criteris passius, amb materials sostenibles que redueixen el consum energètic i l’impacte mediambiental. Amb l’experiència constructiva del nord d’Europa, aquest sistema constructiu millora el confort tèrmic i acústic dels seus habitants.